فهرست اسامی کارشناسان و همکاران چاپ
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
سه شنبه ، 8 آذر 1390 ، 11:14
سمت مدرک تحصیلی دانشگاه شروع فعالیت
1 مدیریت
لیسانس امور گمرکی- فوق ليسانس مديريت بازرگاني بين الملل
دانشکده امور اقتصادی (گمرک)-دانشگاه تهران 1378
2 مدیر بازرگاني بين الملل و عقد قراردادها دكتراي مديريت بازرگاني بازاريابي بين الملل
دانشكده مديريت دانشگاه تهران 1381
3 کارشناس ارشد بازرگانی لیسانس امور گمرکی و فوق ليسانس مديريت
دانشکده امور اقتصادی (گمرک)-دانشگاه تهران 1382
4 مديریت دفتر چین
مهندسی برق - قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان 1388
5 مدير واحد ترخیص
لیسانس امور گمرکی دانشکده امور اقتصادی (گمرک) 1382
6 مدير واحد بازرسي و استاندارد مهندسی متالوژی
1380
7 مدير اخذ مجوزهاي قانوني و ثبت سفارش لیسانس مديريت بازركاني دانشگاه ازاد تهران شمال 1386
8 کارشناس ترخیص لیسانس امور گمرکی دانشکده امور اقتصادی (گمرک) 1385
9 کارشناس ترخیص لیسانس امور گمرکی دانشکده امور اقتصادی (گمرک) 1387
10 کارشناس بازرگانی مهندس شیمی دانشگاه گچساران 1387
11 کارشناس بازرسي و استاندارد
مهندس برق- الکترونیک دانشگاه دزفول 1390
12 کارشناس حسابداری لیسانس حسابداری دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز 1386
13 ترخیص کار دیپلم - 1384
14 ترخیص کار دیپلم - 1385
15 ترخیص کار دیپلم - 1387
16 ترخیص کار دیپلم - 1387
17 ترخیص کار دیپلم - 1387
آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 13 بهمن 1397 ، 07:33