امروز: جمعه, 04 خرداد 1397

ارائه راهکار مناسب

ثبت درخواست از طرف مشتریان

تماس با مشتریان

ارسال گزارش به ایمیل مشتریان

مشاوره و ترخیص کالا مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
دوشنبه ، 18 ارديبهشت 1391 ، 16:54

 

ترخيص كالا عبارت است از : خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوطه (بند ث ماده 1 قانون امور گمرکی مصوبه سال 1390)

همانگونه که از تعریف قانونی فوق نیز برمی آید کالایی که توسط اشخاص یا شرکتهااز خارج از کشور خریداری میشوند قبل از وارد شدن به کشور باید در محلی بنام گمرک تشریفات ورود را طی نماید که به مجموعه این تشریفات عمل ترخیص کالا از گمرک میگویند

بعبارتی ترخیص کالا از 2 بخش :(1) اخذ مجوز ورود كالا به کشور  (2)اخذ و انجام تشريفات گمركي و خروج كالا از محوطه گمركی تشكيل ميشود

در زير به اختصار به اين 2 مرحله نگاهی گذرا ميندازيم:

(1)مراحل اخذ مجوز ورود كالا به کشور
همانگونه كه توضيح داده شد (رجوع شود به بخش خدمات ما- خريد و كارگو در چين) خريدار  پس از انتخاب كالا  و دريافت پيش فاكتور و عقد قرارداد با مراجعه به واحد تكميل اسناد این بازرگانی  و با ارائه پيش فاكتور به واحد مربوطه اقدامات زير انجام ميگردد

الف) مرحله اخذ ثبت سفارش و بيمه کالا

1-بررسی پروفرما و در صورت نقص برطرف نمودن آن
2-تعيين و پیشنهاد تعرفه مناسب به مشتريان محترم و با توجه به كاتالوگ و نقشه فنی مربوطه از طرف كارشناسان گمركی اين بازرگانی 
3-انجام عضويت مشتری در سايت ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران(ثبتارش)
4-انجام  تشريفات ثبت كالا در سايت ايرانكد و دريافت ايرانكد كالای مربوطه

5-انجام تشریفات ثبت کالا جهت دریافت طرح شبنم کالای مربوطه

6-در صورت نياز پيگیری جهت اخذ مجوز استاندارد در سايت تعاملی (عقد قرارداد با شركت بازرسی- ارسال نمونه كالا به شركت بازرسی پیگیری و اخذ مجوز لازم – ثبت در سايت تعاملی ثبت سفارش)

7-استخراج  و ثبت اطلاعات پروفرما در سايت ثبتارش و پیگيری جهت  اخذ آن مجوز
8-مراجعه به شركت بيمه و اخذ بيمه مورد نظر از بيمه گر (رجوع شود به خدمات ما –بيمه)

پس از اخذ مجوز ورود كالا از سازمان توسعه تجارت ایران و مشخص شدن اولویت ورود کالا در اين مرحله خريدار ميتواند با فروشنده قرارداد خريد ( كه قبلا توسط خريدار يا واحد قراردادهای خارجي این بازرگاني  مورد بررسی قرار گرفته است) را منعقد و كالا را خریداری و دستور حمل را صادر نماييد( در صورتي كه خريد بصورت نقد و یا اولویت کالا در گروههایی باشد که شامل ارز اتاق مبادلات سیستم بانکی نباشد)

ب) مراحل مراجعه به بانك جهت گشايش اعتبار اسنادی(یا اتاق مبادلات سیستم بانکی)
خريدار با مراجعه به بانك خود جهت گشايش اعتبار اسنادی خود  از منابع ارزی زير استفاده نماييد
-اعتبار اسنادی نقدی
(AT SIGHT)
-اعتبار اسنادی مدت دار
(USANCE)      
-حواله بانكی
(T.T)       
-برات وصولی
(DRAFT)
1-مراجعه و ارائه ثبت سفارش و بيمه نامه كالاي خريداری شده  به بانك مربوطه
2-تكميل فرمهاي مربوطه كه از طرف بانك در اختيار مشتري قرار داده ميشود
3-واريز وجه ريالي به مبلغ اعلامي از طرف بانك توسط مشتري
4-توديع تضامين مربوطه به بانك جهت واريز مانده مبلغ ريالي و ارائه اصل پروانه سبز گمركي
5-انجام بازرسی اجباری در مبدا براساس درخواست بانك و يا پیگيری جهت حذف بازرسي كالا در مبدأ
6-ارائه اصل اسناد حمل و مدارك خريد كالا به بانك  كه توسط فروشنده صادر گرديده است
7-پشت نويسی اسناد توسط بانك و تحويل دادن مدارك به مشتری جهت مراجعه به گمرك
8-صدور نامه تأمين ارز توسط بانك جهت گمرك مربوطه
9-ارائه اصل برگ سبز گمركی پس از ترخيص كالا از گمرك به بانك توسط مشتری
10-آزاد شدن تضامين و وجوه در گرو بانك به نفع مشتری
ج)مراجعه به كشتيرانی
پس از رسيدن محموله به گمرك مقصد و با در دست داشتن مدارك و اصل 3 بارنامه صادره از كشتيرانی
1-مراجعه به نمايندگی كشتيرانی مربوطه بعد از دريافت اعلاميه ورود كالا به گمرك مقصد
2-تكميل فرم تعهد عودت كانتينر سالم به كشتيرانی مربوطه
3-توديع چك تضمين حق توقف و برگشت كانتينر سالم به كشتيرانی
4-پرداخت وجوه تعلق گرفته شده جهت هزينه هاي تخليه و صدور قبض انبار به كشتيرانی از طرف صاحب كالا


مرحله (2)مرحل اخذ و انجام تشريفات گمركي و خروج كالا از گمرک


در این مرحله همانگونه كه عنوان گرديد پس از تكميل و دريافت اسناد ذكر شده در مرحله اول از بانك (فروشنده ) و كشتيرانی مربوطه و تحويل آن به واحد ترخيص بازرگانی كشفی , واحد مربوطه پس از بررسی (و در صورت نقص برطرف نمودن نواقص اسناد) مدارك مربوط به كالا را به واحدهای اجرايی خود مستقر در گمراكات اجرايی ارسال مينمايد كه در ذيل به شرح مختصری از فعاليتهای كه  انجام خواهد شد اشاره ميگردد:
1-تنظيم پيش نويس اظهار نامه با توجه به اطلاعات اسناد و نرخ برابري ارز توسط پرسنل اين بازرگانی  و تايپ اظهار نامه گمرکی
2-استعلام جهت نداشتن بدهي ماده14 بروی اظهارنامه
3-اظهار كالا به گمرك  و بررسي توسط قسمت احراز هويت و اختصاص شماره كوتاژ –تعيين مسير اظهارنامه – تعيين كارشناس ارزياب و كارشناس ارزش
4-درخواست تقاضای جابجايی كانتينر به اداره بندر جهت ارزيابی كالا
5-جابجا شدن كانتينر توسط اداره بندر جهت ارزيابی در محطه مربوطه
6-ارزيابی كالا توسط ارزياب مربوطه و پشت نويسی توسط ارزياب و ارجاع نمونه به سازمانهای مرتبط از جمله استاندارد- بهداشت – قرنطينه – انرژی اتمی - ....
7-نمونه برداری توسط شركتهای بازرسی زير نظر  ارزياب و پلمپ و ارسال ان به سازمان ملی استاندارد و ...
8-ارجاع نمونه های ارسالی توسط شركتهاي بازرسی به آزمايشگاه استاندارد توسط اداره استاندارد
9-آزمون نمونه توسط آزمايشگاه سازمان استاندارد و اخذ جواب پس از واريز وجه آزمون و وجه 8/1000 استاندارد
10-بررسی جواب استاندارد و ساير سازمانها  توسط ارزياب مربوطه و بررسی تعرفه اظهاری و امضاء اظهارنامه توسط ارزياب
11-بررسی ارزش كالا توسط كارشناس  قسمت تعیين ارزش گمرك  و تأييد آن
12-مراجعه به كارشناس گمرك جهت بررسی كالا –تعرفه و مدارك مورد نياز
13-اختصاص شماره ارزيابی توسط كارشناس گمرك بعد از بررسی نهايی و برطرف نمودن نواقص احتمالی
14-واريز مبلغ اظهارنامه به حساب  صندوق گمرك و اخذ پروانه سبز گمركی امضا آن توسط كارشناس گمرك
15-بررسي نهايی اظهارنامه و اسناد و كالا توسط رئيس سرويس ارزيابي و ممهور كردن پروانه سبز گمركی
16-مراجعه به درب خروج گمرك جهت اخذ اجازه بارگيری و خروج كالا از گمرك
17-مراجعه به  شركت حمل و نقل داخلي و تامين كاميون جهت حمل كالا از انبار گمرك تا انبار صاحب كالا و اعلام آدرس تخليه از طرف دفتر مركزی به شركت حمل ونقل داخلي(اين آدرس قبلا از صاحب كالا بصورت كتبی و در سربرگ توسط دفتر تهران بازرگانی كشفی اخذ گرديده است)
18-مراجعه به اداره بندر و دريافت صورتحساب هزينه های انبارداری و پرداخت آن و بارگيری كالا بروی كاميون
19-مراجعه به درب خروج گمرك و تعيين بارشمار و كارشناس درب خروج توسط رئيس درب خروج گمرك
20-بررسي و احراز مالكيت و شمارش كالا توسط بارشمار
21-بررسي فيزيكي كالا و بررسي اسنادی كالا و تعيين ارزش و تعرفه كالا و مجوزهاي لازم توسط كارشناس مربوطه
22-بررسي نهايي كالا و اسناد توسط رييس درب خروج گمرك و خروج كالا از گمرك توسط بارنامه رسمی
23-ممهورنمودن برگ سبز گمرك به مهر قابل توجه بانك پس از خروج و بررسي مجدد رئيس درب خروج گمرك
24-تكميل صورتحساب پرداختي مشتريان توسط واحد هايي اجرايي درگمركات و ارسال آن به دفتر مركزی
25-بررسي و تكميل صورتحساب و ارسال مدارك مربوطه به آدرس مشتريان گرامي

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 20 آذر 1395 ، 10:26
 
UK
germany
turkey
iran
Emirates
china

مطلع شدن از برنامه های ما ....

با عضویت در این خبرنامه از برنامه های کاری و تغییرات کاری و اخبار بازرگانی شرکت بازرگانی کشفی آگاه می شوید.

همه این مطالب به ایمیل شما ارسال می شود.
با ما همراه شوید
...

تماس سریع


صفحه اصلی خدمات ما مشاوره و اجرای ترخیص کالا مشاوره و ترخیص کالا

طراحی سايت و بهينه سازي توسط شرکت توسعه نسل وب