ارائه راهکار مناسب

ثبت درخواست از طرف مشتریان

تماس با مشتریان

ارسال گزارش به ایمیل مشتریان

کاربر عزیز

شما می توانید از طریق فرم زیر درخواست خود را برای ما ارسال کنید.

این اطمینان به شما داده می شود که در اولین فرصت موارد ارسالی بررسی و پاسخ آن برای شما ارسال شود.

در صورتیکه نخستین بار است از سایت ما بازدید می کنید، پس از ارسال درخواست حساب کاربری شما بصورت خودکار ساخته شده و مشخصات آن از طریق ایمیل برای شما ارسال می شود.

از این رو در وارد کردن نشانی ایمیل معتبر دقت بفرمائید.


با سپاس

بازرگانی کشفی