امروز: چهارشنبه, 09 آذر 1401

ارائه راهکار مناسب

ثبت درخواست از طرف مشتریان

تماس با مشتریان

ارسال گزارش به ایمیل مشتریان

پرسش و پاسخ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیریت سایت   
يكشنبه ، 20 اسفند 1391 ، 13:42

سئوال:
جهت دريافت کارت بازرگاني به کجا مراجعه شود و محل آن را مشخص نمايید ؟
پاسخ:
جهت دريافت کارت بازرگاني به اتاق های بازرگاني محلي خود مراجعه نمائيد .

براي دريافت کارت بازرگاني در تهران به خيابان مطهری روبروی سنايی اتاق بازرگانی صنايع و معادن تهران مراجعه نمائيد.

سئوال:
تعريف گواهي مبداء به عنوان يک اصطلاح بين المللي چيست ؟
پاسخ:
گواهي مبداء سند مخصوصي است ، مشخص مبداء کالا ، که در آن منبع موثق يا شخصي که اختيار صدور آن را دارد ،

صريحاً ارتباط کالاي موضوع گواهي مبداء را به کشورهاي خاص تصديق مي کند .

سئوال:
تعريف گمرك و وظايف آن چيست؟
پاسخ:

مي باشد بنابر قول Douane و در زبان فرانسه Customs واژه گمرك كه معادل آن در زبان انگليسي

به معني تجارت و مبادله كالا بوده كه Commerciu “ مشهور محققان و مورخان، مشتق از كلمه لاتين كومركس)

به معني حقوق متعلق به كالا و مال التجاره ) Cummerx خود اين كلمه مشتق از ريشه يوناني رواج يافته است.

اين Gumruk كومروك) يا ) Kumruk مي باشد. گمرك در زبان تركي به شكل واژه واژه ها بعدها در دوران صفويه

به واسطه همجواري ايران با تركيه در كشور ما نيز متداول شده است.


شوراي همكاري گمركي، گمرك را چنين تعريف كرده است : “گمرك سازماني است دولتي كه مسئولاجراي قانون گمرك و وصول

حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنين واردات، ترانزيت و صادرات كالامي باشد.


طبق قانون وظايف زير بر عهده گمرك مي باشد:


• اجراي قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن و مقررات عمومي سالانه صادرات و واردات

و قراردادهاي بازرگاني و توافق نامه هاي منعقدة پاياپاي.


• اجراي قوانين و مقررات ويژه مربوط به مناطق آزاد تجاري  صنعتي و ويژه اقتصادي و بازارچه هاي مرزي

كه اجراي آنها به گمرك ايران محول گرديده است.

• اجراي مقررات بانكي و ارزي، مقررات بهداشتي و قرنطين هاي اعم از حيواني و نباتي، مقررات سازمان انرژي اتمي،

مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي، مقررات وزارت ارشاد اسلامي، مقررات وزارتصنايع و معادن
• اعمال مقررات گمركي درباره معافي تها و ممنوعيتها
• اعمال قوانين و مقررات مربوط به تشويق صادرات و حفظ گونه هاي كمياب گياهي و جانوري
• انجام تشريفات گمركي واردات موقت ، صادرات موقت، كابوتاژ، ترانزيت داخلي ، ترانزيت خارجي و كالاهاي مرجوعي و انتقالي بسته ها

و پيكهاي سياسي و ، (Free shop) • اعمال مقررات گمركي در مورد فروشگاههاي آزادهمچنين محمولات و مرسولات پست بين المللي
• اعمال مقررات ضددامپينگ و مقابله با جرايم سازمان يافته بي نالمللي
• اعمال مقررات مربوط به حفاظت جامعه در مقابل ورود كالاهاي حاوي مواد پرتوزا، آلوده ، خطرناك و زيان آور و مخرب لايه ازون
• اجراي مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي و ضبط و نگهداري كالا و تعقيب موضوع
• تحويل گرفتن كالاهاي وارداتي و صادراتي و مسافري از طريق هوايي، زميني و دريائي و نگهداري و
حفاظت آنها در انبارها و اماكني كه زير نظر گمرك ايران اداره مي شوند.
• اخذ حقوق و عوارض و هزينه هاي گمركي و غير گمركي كه وصول آنها به عهده گمرك ايران محول گرديده و ترخيص و

تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني صاحب كالا.
• اجراي مقررات مربوط به ح قالعمل كاري در گمرك ايران
• انجام تشريفات و مقررات مربوط به كالاهاي متروكه و ضبطي
• بررسي اسناد ترخيص كالا به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد
اضافه دريافتي
• رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي
• بررسي و انجام امور مربوط به توصيه هاي سازمان جهاني گمرك و همچنين اجراي قراردادهاي
گمركي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد.
• بررسي قوانين و مقررات گمركي جاري و تهيه طرحها و روشهاي اصلاحي به منظور انطباق آنها با
مقتضيات گمركي و تحولات اداري .
• انجام تشريفات گمركي مربوط به معاملات پاياپاي مرزي و مبادلات مرزي
• تهيه و تنظيم آمار واردات و صادرات كالاهاي مختلف به كشور و تجزيه و تحليل لازم به منظور دستيابي

به الگوي مناسب در زمينه صادرات و واردات .
• انجام اقدامات لازم در خصوص بررسي نوع كالاهاي وارده و صادره و تهيه گزارش و تحليل اقتصادي

به منظور توسعه خودكفايي صنعتي و امر صادرات كالا از كشور .
• انجام بررسيهاي لازم و تهيه گزارش و پيشنهادهاي مناسب به منظور رفع تنگناها و

مشكلات موجود در جهت تشويق و توسعه امر صادرات .
• بررسي مقررات جاري گمركي در كشورهاي ديگر و به خصوص كشورهائي كه

داراي شرايط مشابه مي باشند، به منظور استفاده از بهترين سيستمها و تكنولوژي هاي موجود در جهان.
• تنظيم و پيشنهاد بودجه گمرك ايران و اجراي بودجه مصوب.
• تنظيم برنامه هاي جامع به منظور نگاهداري و حراست از اموال، اعم از منقول و

غير منقول به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود.
• اجراي مقررات مربوط به حفظ حقوق مالكيت فكري، حفظ حقوق مصر فكنندگان و

جلوگيري از اغفال مردم در مقابل ورود كالاهاي تقلبي و غير اصلي.

سئوال:
علت قرارگرفتن نظام گمركي بعنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي چيست ؟
پاسخ:
گمرك ايران اصل يترين دستگاه ناظر بر جريان ورود و خروج كالا از محدوده قلمرو گمركي كشور است.
اهداف كلان دولت در زمينه تجارت خارجي عبارت است از:
• صادرات: توسعه صادرات غيرنفتي
• واردات: حمايت از توليدات داخلي، كسب درآمدهاي گمركي
• ترانزيت خارجي: استفاده از مزيتهاي جغرافيايي كشور براي افزايش ترانزيت
• قاچاق كالا: كاهش جريان قاچاق كالا
در دستيابي به اهداف فوق دستگاه ها و حوزه هاي مختلفي دخيل هستند.

در حوزه گمرك، اهداف نظام مطلوب گمركي را مي توان در بندهاي زير بيان كرد:
• صادرات كالا: تسهيل جريان صادرات، تعيين ارزش صحيح، كارايي در ارائه

تسهيلات جنبي از قبيل ورود موقت با هدف پردازش براي صادرات
• واردات كالا: تسهيل جريان واردات، تعيين تعرفه صحيح، تعيين ارزش صحيح، پيشگيري از تخلفات و قاچاق تحت پوشش واردات
• ترانزيت خارجي: تسهيل جريان ترانزيت، پيشگيري از تخلفات و قاچاق تحت پوشش ترانزيت
• كالاي همراه مسافر: تسهيل جريان ورود و خروج مسافران، پيشگيري از

تخلفات و قاچاق تحت پوشش كالاي همراه مسافر
• پرونده هاي قاچاق كالا: افزايش كارايي در پيگيري قضايي پرونده هاي قاچاق در عين حال،

دستيابي به نظام مطلوب گمركي مستلزم رعايت دو موضوع است: يكي، تسهيل درامر تجارت و

ديگري اعمال مقررات و مبارزه با تخلفات. برقراري تعادل ميان اين دو هدف را مي توان اصلي ترين

وظيفه مديريت گمركي دانست كه موضوع در قالب نمودار زير نيز ارائه شده است:


پرسش  و پاسخ


شايد بتوان گفت هدف نهايي طرح تحول اقتصادي ايجاد فضاي مناسب كسب و كار و فعاليت اقتصادي
، 78 ميليارد دلار در سال 1386 / در كشور است. با توجه به حجم تجارت خارجي كشور معادل حدود 5
نقش گمرك در تجارت خارجي (صادرات- واردات- امور مسافري- ترانزيت) از يكطرف و اعمال سياستهاي
تجاري و اقتصادي دولت از طرف ديگر روشن مي شود. بعبارت ديگر گمرك م يتواند در ايجاد فضاي مناسب
كسب و كار در كشور نقش مهمي را ايفاء كند و به همين دليل به عنوان يكي از محورهاي اصلي در طرح
تحول اقتصادي مدنظر قرار گرفته است.
ساير دلاليل قرار گرفتن گمرك بعنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي بطور خلاصه عبارتند از:
-1 گمرك بعنوان دروازه تجارت خارجي كشور در اجراي سياستهاي تجاري و اقتصادي از اهميت
فوق العاده اي برخوردار بوده و عملكرد مناسب آن در اين زمينه تاثيرگذار در كل فعاليت هاي
اقتصادي است.
-2 وابستگي توليد كشور به كالاهاي سرماي هاي، مواد اوليه و واسط هايي وارداتي از يكطرف و سهم بالاي
اين كالاها در واردات كشور از طرف ديگر نقش گمرك را در تسهيل فعاليتهاي توليدي برجسته
مينماید.
-3 نظر به رويكرد صادرات محور در توليد براساس برنامه چهارم توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور،
تسهيل امور مربوط به صادرات كالاها و خدمات در گمرك موجب تقويت بخشهاي توليدي صادراتي
و رسيدن به اهداف برنامه م يشود.
-4 با توجه به افزايش حجم واردات و ترانزيت، دقت در ارز شگذاري كالاها و طبق هبندي صحيح آنها در
گمرك و نيز نظارت و دقت در ترانزيت نقش قابل توجهي در كسب درآمدهاي دولت ايفا مي كند.
-5 با عنايت به تصويب و ابلاغ قانون ماليات برارزش افزوده، تحول در نظام گمركي و دقت و سرعت در
خدمات گمركي نقش غيرقابل انكاري در اجراي مطلوب قانون مزبور ايفا مي كند.
-6 با توجه به پديده قاچاق كالا و لزوم جلوگيري از آن، بهبود كيفيت فعاليتهاي گمرك نقش مهمي را
براي مبارزه با اين پديده ايفا مي كند.

سئوال:
كنوانسيونها ي بين المللي در زمينه فعاليت گمرك چيست و گمرك ايران در كداميك از آنها عضويت دارد؟
پاسخ:

بطور كلي تعداد 23 كنوانسيون در زمينه فعالي تهاي گمركي در سطح بي نالمللي وجود دارد كه در
جدول شماره 2 اين كنوانسيو نها همراه با وضعيت عضويت يا عدم عضويت ايران در آنها آمده است.

 

اسامي كنوانسيونها وموافقت نامه هاي بين المللي گمرك

رديف
نام كنوانسيون
عضويت ايران

1 (CCC)  كنوانسيون تاسيس شوراي همكاري گمركي 1959
2 كنوانسيون بين المللي سيستم هماهنگ توصيف و كد گذاري كالا (HS)
1996
3 كنوانسيون هواپيمايي كشوري بين المللي
1950
4 موافقت نامه تسهيل مبادلات بي نالمللي وسائل سمعي و بصري (موافقت نامه بيروت)
1950
5 موافقت نامه يونسكو در ارتباط با ورود لوازم آموزشي، علمي وفرهنگي (موافقت نامه فلورانس ) 1950
6 كنوانسيون بي نالمللي حمل و نقل مسافر و توشه با را هآهن (CIV) 1966
7 (CIM)  كنوانسيون بي نالمللي حمل و نقل كالا از طريق را هآهن 1966
8 (A.T.A) كنوانسيون ورود موقت 1968
9 كنوانسيون ورود موقت لوازم حرفه اي 1968
10 كنوانسيون ورود موقت وسايط نقليه شخصي
1968
11 كنوانسيون ورود موقت لوازم بسته بندي 1968
12 كنوانسيون تسهيل ورود كالاها براي عرضه شدن يا به كار رفتن درنمايشگاه، بازار مكاره، كنگره و موارد مشابه 1998
13 كنوانسيون تسهيلات گمركي براي جهانگردان -
14 پروتكل الحاقي تسهيلات گمركي براي ورود لوازم تبليغات
جهانگردي
-
15 كنوانسيون كمك هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس وجلوگيري از تخلفات اداري (كنوانسيون نايروبي) 1998
16 (TIR Carnet) كنوانسيون حمل و نقل بي نالمللي كالا در جاد هها 1984
17 كنوانسيون پاريس (حمايت از مالكيت صنعتي)
1959
18 (WIPO) كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت فكري 2000
19 كنوانسيون 1954 نيويورك در خصوص كارنه دوپاساژ -
20 كنوانسيون 1946 سازمان ملل متحد در مورد معا فيت اشياء وكالاي مورد استفاده رسمي نمايندگ يهاي ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته -
21 كنوانسيون گونه هاي در حال انقراض 1961
22 كنوانسيون هماهنگي كنترل كالا در مرز 2007
23

كنوانسيون مربوط به كالاهاي مورد استفاده ماموريت هاي كنسولي و اجراي آن (كنوانسيون وين1961)

-سئوال:
استانداردهاي بين المللي در زمينه فعاليت گمرك چيست و وضعيت فعلي گمرك ايران درخصوص اجراي اين
استانداردها چگونه است؟
پاسخ:
به لحاظ اهميت نقش تجارت خارجي در اقتصاد ملي وبه منظور جلوگيري از هزينه هاي پنهان ناشي از
معطلي كالا در مبادي ورودي وخروجي وحسب توصيه هاي مجامع بين المللي مرتبط، تشريفات گمركي
بايد آسان وبا سرعت انجام شود. از طرف ديگر ، امنيت در زنجيره عرضه تجارت بين المللي ومصون داشتن
آن از سوء استفاده هاي جنائي و تروريستي همان اولويت را پيدا نموده است . سازمان جهاني گمرك

(كشورما عضو اين سازمان است) ، براي آشتي دادن اين دو الزام متبين (سرعت ودقت) اقدام به تدوين 17
استاندارد بعنوان راهنماي گمركات وساير دست اندركاران در زنجيره تجارت بين المللي نموده كه 11
استاندارد مربوط به ارتباط سازمانهاي گمرك با يكديگر و 6 استاندارد مربوط به ارتباط گمركات با بخش
تجارت مي باشد.
عناوين اين استانداردها وموقعيت گمرك در ارتباط با آنها به طور خلاصه در ادامه ارائه م يگردد. از آنجا
كه اين استانداردها مورد حمايت سازمان ملل وساير مجامع بين المللي مرتبط مي باشد واجراي آنها در طول
زمان وبا آمادگي لازم وكمكهاي بين المللي صورت مي پذيرد واز جانب ديگر از كشورها خواسته شده ،
مواضع خود را در قبال پذيرش آنها اعلام نمايند واينكه قبول اين استانداردها بايد با همكاري وتعهد كليه
سازمانهاي همجوار باشد.

استانداردهاي مربوط به ارتباط سازمانهاي گمرك با يكديگر

استاندارد 1
در خصوص « راهنماي سازمان جهاني گمرك » گمرك بايد رويه هاي كنترلي منسجم كه در جزوه آمده است را بپذيرد. (ISCM) مديريت منسجم زنجيره عرضه
موقعيت گمرك :
براي اجراي اين استاندارد همكاري ساير سازمانها وبخش خصوصي از جهت اجراي پنجره واحد محموله و استفاده از تجارت الكترونيكي الزامي است، كه البته در اين زمينه مشكلات عديده اي وجود دارد.
استاندارد 2
اداره گمرك بايد اختيار بازرسي تمام محمولات بهنگام ورود ، خروج (حتي بر روي وسيله نقليه) يا
ترانشيپمنت را داشته باشد.
موقعيت گمرك :
اجراي اين استاندارد مشكلي ندارد.
استاندارد 3
براي انجام بازرسي هاي گمركي ، (X-Ray) تجهيزات بازرسي نامحسوس ودستگاههاي كشاف پرتوي
بايد مورد استفاده قرار گيرد. اين تجهيزات براي بازرسي محمولات داراي خطر بالا، يا محمولات فوري مورد
استفاده قرار مي گيرد بدون اينكه وقفه اي در ترخيص سريع ايجاد نمايد.
موقعيت گمرك :
ثابت در گمركات بزرگ و 22 دستگاه پالتي وجود دارد كه به هيچ X-Ray در حال حاضر 4 دستگاه
وجه متناسب با حجم فعاليت گمرك و نيازهاي آن نيست.
استاندارد 4
گمرك بايد يك سيستم مديريت خطر براي مشخص كردن محمولاتي كه بالقوه داراي خطر بالا مي
باشند ونيز خودكار كردن اين سيستم را مورد استفاده قرار دهد. اين سيستم بايد شامل مكانيسمي براي
تأييد ارزيابي خطر وهدف قرار دادن خطرات وپيدا كردن بهترين اقدامات باشد.
موقعيت گمرك :
در حال حاضر از سيستم مديريت خطر در گمرك استفاده مي شود ولي نياز به ارتقاء كيفيت با استفاده
از اطلاعات دارد. لذا اين استاندارد بطور كامل اجرا نمي شود.
استاندارد 5
محمولات وكانتينرهاي داراي خطر بالا ، آنهائي هستند كه دلائل كافي براي كم خطر بودن آنها وجود
ندارد ويا اطلاعات محرمانه ويا روشهاي ارزيابي خطر مبتني بر داده هاي امنيتي خطر بالاي آنها را مشخص
نموده است.
موقعيت گمرك :
مستلزم ارتباط وتبادل اطلاعات با سازمانهاي امنيتي است.
استاندارد 6
گمرك بايد از قبل وبه موقع اطلاعات الكترونيكي پيشرفته از محموله وكانتينر براي انجام ارزيابي خطر
بدست آورد.
موقعيت گمرك :
اجراي اين استاندارد ، مستلزم استفاده شركت هاي حمل ونقل از رويه هاي جديد صدور بارنامه
ومانيفست وارسال الكترونيكي آنها به گمرك مي باشد كه هنوز عملياتي نشده است.
استاندارد 7
ادارات گمرك بايد تمهيداتي فراهم نمايند تا از كنترل ها ونتايج حاصل از دستگاههاي كشاف يكديگر
استفاده نمايند ومكانيسمي براي تبادل اطلاعات يا ارتباطات فراهم نمايند. اين اقدام شناسائي كنترل هاي
يكديگر در آينده را امكان پذير خواهد نمود.
موقعيت گمرك :
انجام اين استاندارد مستلزم مجوز قانوني وپذيرش كنوانسيون ژوهانسبورگ مي باشد . اين استاندارد
عملياتي نشده است.
استاندارد 8
اداره گمرك بايد گزارشات آماري از اقدامات انجام شده ، از تعداد محصولات مورد بازرسي ، محمولات كه
داراي خطر بوده اند ، تعداد ارزيابي ها از طريق دستگاههاي كشاف يا از طريق بازرسي هاي فيزيكي ،
زمانهاي نياز براي ترخيص ونتايج مثبت ومنفي آن را ارائه دهد.
موقعيت گمرك :
تصويب كنوانسيون ژوهانسبورگ يا مجوز هيأت محترم دولت براي مكاتبه مورد نياز است و لذا اين
استاندارد عملياتي نشده است.
استاندارد 9
گمرك بايد با ساير مقامات مسئول مرتبط با امر تردد وجابجائي كالا در زنجيره عرضه تجارت بين المللي
ارتباط كاري داشته باشد وفوراً نسبت به مسدود نمودن راههاي نفوذ غير مجاز اقدام نمايد.
موقعيت گمرك :
را پذيرفته است واز اين بابت مشكلي وجود ندارد ، ضمناً ISPS-CODE سازمان بنادر وكشتيراني
مصوب سازمان ملل را تهيه وهم اكنون « هماهنگي كنترل كالا در مرزها » گمرك پيش نويس كنوانسيون
در مجلس محترم براي سير مراحل تصويب مي باشد.
استاندارد 10
گمرك وساير مقامات مسئول بايد مراقب سلامت كاري كارمندان وجلوگيري از نقض مقررات باشند.
موقعيت گمرك :
اقدامات جديد بخصوص تصميمات متخذه توسط رؤساي محترم سه قوه براي مبارزه با فساد اجراي اين
استاندارد را آسان مي كند.
استاندارد 11
گمرك بايد براي محمولاتي كه خارج مي شود، بنا به تقاضاي كشور مقابل بازرسي هاي لازم را انجام
دهد.
موقعيت گمرك :
نياز به تصويب كنوانسيون ژوهانسبورگ ومجوز دولت دارد و لذا اين استاندارد عملياتي نشده است.

استانداردهاي همكاري گمرك با بخش تجارت
استاندارد 1
در زنجيره تجارت بين المللي در معرض يك فرآيند خود ارزيابي در (AEO) عاملان اقتصادي مجاز
مورد معيارهاي امنيتي از پيش تعيين شده وعمليات سالم براي حصول اطمينان از رويه ها وسياست هاي
داخلي آنها در جهت مسائل امنيتي تا ترخيص كالا از گمرك قرار خواهند گرفت.
موقعيت گمرك :
نياز به همكاري بخش خصوصي ، حمل ونقل واطاق بازرگاني وصنايع ومعادن دارد.
استاندارد 2
عاملان اقتصادي مجاز اقدامات لازم براي پيشگيري از دسترسي غير مجاز به محيط وساختمان، ساير
امكانات وانبار ومحموله هاي خود بعمل خواهند آورد.
موقعيت گمرك :
نياز به همكاري بخش خصوصي ، حمل ونقل واطاق بازرگاني وصنايع ومعادن دارد.
استاندارد 3
گمرك با همكاري نمايندگان بخش تجارت فرآيندهاي تاييد اعتبار يا تاييد كيفيت را ايجاد وانگيزه هاي
لازم را براي عاملان اقتصادي معتبر به منظور صحت عمل فراهم خواهد نمود.
موقعيت گمرك :
نياز به همكاري بخش خصوصي ، حمل ونقل واطاق بازرگاني وصنايع ومعادن دارد.
استاندارد 4
تمام طرفهاي ذيمدخل صحت اقدامات حمل ونقل محموله وكانتينر را با تسهيل استفاده از فنون جديد
فراهم خواهند نمود.
موقعيت گمرك :
عاملان اقتصادي معتبر بايستي الزامات موافقت نامه هاي بين المللي از جمله كنوانسيون 1972
را رعايت وبجاي پلمپ هاي مكانيكي از پلمپ هاي پيشرفته استفاده TIR كانتينرهاي گمركي وكنوانسيون
وهرگونه مداخله غير مجاز را گزارش نمايند.
استاندارد 5
گمرك به صورت منظم برنامه هاي فعاليت هاي همكاري با بخش تجارت را جهت ارتقاء سطح امنيت به
روز خواهد رسانيد.
موقعيت گمرك :
گمرك بايد رويه هاي مشاوره اي ايجاد وهمچنين شماره تلفن هايي براي تماس هاي ضروري در ارتباط
با تخلفات وموارد مشكوك در اختيار عاملان اقتصادي مجاز قرار دهد واز اين لحاظ مشكلي ندارد.
استاندارد 6
گمرك براي افزايش امنيت وتسهيل زنجيره تجارت بين الملل در هنگام صدور يا ترانزيت كالا از قلمرو
خود با عاملان اقتصادي مجاز همكاري ونظرات آنها را مورد ارتقاء سطح امنيت وتسهي لسازي جويا خواهد
شد.
موقعيت گمرك :
همكاري بخش خصوصي ، حمل ونقل واطاق بازرگاني وصنايع ومعادن را نياز دارد.
در يك ارزيابي كلي در زمينه 17 استاندارد فوق كه در زمينه امنيت و تسهيل امور گمركي م يباشد
مي توان گفت كه اين استانداردها پياده سازي نشده و تنها برخي از آنها بصورت ابتدايي در حال اجرا
مي باشند.

سئوال:
در حال حاضرنظام گمركي با چه مشكلات و چالش هايي مواجه است؟
پاسخ:
اهم مشكلات و چال شهايي كه گمرك ايران با آن مواجه است عبارتند از:
مشكل مربوط به تعيين ارزش كالاها با توجه به تغيير سريع و به روز قيمت هاي جهاني ،

تنوع زياد در ماخذ تعرفه كالاها مبناي پرداخت حقوق ورودي كالاها، ارزش آنهاست.

اين گرايش براي برخي واردكنندگان وجود دارد كه با ارائه مدارك غير واقعي ارزش

كالاها را كمتر از ميزان واقعي آنها اعلام و حقوق ورودي كمتري پرداخت نمايند.

نتيجه اين امر پرداخت حقوق ورودي كمتر توسط واردكنندگان و سخ تتر شدن

امكان رقابت محصولات داخلي با توليدات خارجي است. ريشه اين مشكل را ميتوان در

جامع و كامل در گمرك ، عدم (IT) نبودن نظام تعيين ارزش در گمرك ايران، عدم بكارگيري

فناوري اطلاعات عضويت در كنوانسيون بين المللي ارزش و وجود انگيزه تخلف در بخشهايي از جامعه تجاري كشور با
هدف انتفاع مالي كه از بالا بودن نرخ حقوق ورودي براي تعداد زيادي از كالاها و همچنين مزيتهايي
مثل جوايز صادراتي سرچشمه م يگيرد، جستجو كرد.
طولاني بودن زمان انجام تشريفات گمركي كالاها:
تبعات منفي اين مشكل مستقيماً متوجه بخش توليد و بازرگاني كشور است كه با

افزايش زمان ترخيص كالاها هزينه هاي آنها را افزايش مي دهد.
مشكل اصلي در اين زمينه به نحوه تعامل گمرك با دستگاههاي ديگري كه حضور و

تأييديه آنها براي تشريفات گمركي ضروري است ، برمي گردد. از جمله اين دستگاهها مي توان به مؤسسه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، اداره بهداشت، سازمان انرژي اتمي و قرنطين هها اشاره كرد. از يك
طرف، ناقص بودن نحوه حضور اين دستگاهها در گمركات باعث كندي تشريفات م يشود و از طرف
ديگر به علت عدم ارتباط الكترونيكي بين اين دستگاه ها علاوه بر تأخير، مسائل مربوط به جعل اسناد
نيز پي ش مي آيد. با توجه به اهميت موضوع ، در اين مورد به تفصيل بحث مي كنيم.
تعدد گمركات در ايران و گسترش روزافزون آنها
اين مشكل كنتر لها را براي مقامات گمركي سخت كرده است. درحال حاضر در كشور بيش از 160
واحد گمركي وجود دارد كه اغلب آنها از نظر تجاري توجيه ندارند. بر اساس اطلاعات موجود حدود
1 درصد از حدود 100 گمرك / 98/2 درصد از كل صادرات و واردات كشور تنها از 66 گمرك و 8
ديگر صورت م يگيرد.
وجود رويه هاي پيچيده اداري و تفسير پذيري قوانين و روي ههاي گمركي و باز بودن
دست كاركنان در اتخاذ تصميمات.
تخصصي نبودن گمركات كشور امكان و احتمال تخلفات و سوء استفاده ها را بيشتر كرده
است.
طبقه بندي غير واقعي كالاها در رديفهاي با نرخ حقوق ورودي پايي نتر با هدف انتفاع
مالي و عدم پرداخت حقوق دولت.
قاچاق كالا : يك سري از كالاها با تباني و به صورت مخفيانه بدون انجام تشريفات
گمركي از طريق گمركات رسمي يا در پوشش روي ههاي قانوني مثل ترانزيت به كشور
وارد (يا از كشور خارج)مي شوند
تعدد مراجع و مراكز سياستگذار در امور بازرگاني - گمركي از جمله وزارت بازرگاني ،
موسسه استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صنايع، سازمان انرژي اتمي ، سازمان
دامپزشكي، وزارت جهادكشاورزي و ... و مختلف و متفاوت بودن قوانين و روي ههاي
مورد عمل هر دستگاه
عدم اصلاح ساختار سازماني متناسب با تغييرات و تحولات صورت پذيرفته، مشكلات
مربوط به انگيزش كاركنان از جمله نظام پرداخت و پايين بودن سطح آموزش كاركنان
عدم حضور موثر و فعال گمرك در عرصه سياست گذاري هاي بخش هاي تجاري و
بازرگاني
كمبود شديد نيروي انساني به نحوي كه در حال حاضر عليرغم افزايش 40 درصدي
114 واحد به 160 واحد) تعداد نيروي ) تعداد واحدهاي گمركي نسبت به سال 60
انساني شاغل حدود 18 درصد كاهش داشته است . ( 7965 نفر به 6600 نفر)
عدم تجهيز مبادي ورودي و خروجي به تجهيزات و ابزارهاي كنترلي پيشرفته عليرغم
افزايش حجم مبادلات

سئوال:
کالاهایی که در حال حاضر امکان ثبت سفارش در وازرت صنعت معدن و تجارت ندارند کدامند؟
پاسخ:
در زیر لیست کالاهایی که در حال حاضر امکان ثبت سفارش ورود ندارند به خدمتتان اعلام میگردد:
سئوال:در حال حاضرچه خودروهای سواری اجازه ورود دارند؟
پاسخ: در زیر لیست خودروهای سواری که اجازه ورود به کشور را دارند به خدمتتان اعلام میکنم و
در ضمناً یاداور میشوم که اعتبار این لیست تا تاریخ 1391/12/29 میباشد.
 

مهلت اعتبارورود خودرو 

نام نمایندگی 

مدل موتور 

مدل خودرو 

خودرو 

1391/12/29

پرشیا خودرو

N20 1997cc

320I SEDAN

320I بی ام و

1391/12/29

آسان موتور

G4KE 2359cc

HYUNDAI IX35 TUCSON (A/T)

TUCSON IX35 A/T هیوندایی

1391/12/29

آسان موتور

G4KE 2359cc

SONATA YF

YF هیوندایی سوناتا

1391/12/29

پرشیا خودرو

N20 1997cc

328I SEDAN

328I بی ام و

1391/12/29

پرشیا خودرو

N20 1997cc

520I SEDAN

520I بی ام و

1391/12/29

پرشیاخودرو

N20 1997cc

528I SEDAN

528I بی ام و

1391/12/29

آسان موتور

G4KG 2359 cc

HYUNDAI H1 TQ

H1 TQ هیوندایی

1391/12/29

آسان موتور

G4FC 1591cc

HYUNDAI I20 (A/T)

I20 A/T هیوندای

1391/12/29

آسان موتور

G4FA 1396cc

HYUNDAI I20 (A/T)

I20 A/T هیوندایی

1391/12/29

آسان موتور

G4GC 1997cc

HYUNDAI I30 (A/T)

I30 A/T هیوندایی

1391/12/29

آراد خودروی هرمز

CCZA 1984cc

ABT-BEETLE HATCHBACK

آبت بیتل هاچ بک

1391/12/29

آراد خودروی هرمز

CCZA 1984cc

ABT-BEETLE CABRIOLET

آبت بیتل کابریولت

1391/12/29

مدیا قشم

15S4U (1498cc)

MG350 SEDAN (A/T)

ام جی 350 سدان اتومات

1391/12/29

مدیا قشم

18K4G(1796cc)

MG6 IP22/23 (SEDAN)(SALOON)

ام جی 6 سواری سدان اتومات

1391/12/29

مدیا قشم

18K4G(1796cc)

MG6 IP22/23 (HATCHBACK)

ام جی 6 سواری هاچ بک اتومات

1391/12/29

پرشیا خودرو

N46 1995cc

X1 SDRIVE 18I SUV

بی ام و X1 18I

1391/12/29

پرشیا خودرو

N20 1997cc

X1 SDRIVE 20I SUV

بی ام و X1 20I

1391/12/29

پرشیا خودرو

N20 1997cc

X1 XDRIVE 20I SUV

بی ام و X1 20I

1391/12/29

پرشیا خودرو

N20 1997cc

X1 XDRIVE 28I SUV

بی ام و X1 28I

1391/12/29

پرشیاخودرو

N20 1997cc

X3 28I XDRIVE SUV

بی ام و X3 28I

1391/12/29

پرشیا خودرو

N20 1997cc

X3 20I XDRIVE SUV

بی ام و X3 20I

1391/12/29

پرشیا خودرو

N20 1997cc

Z4 20I SD CABRIO

بی ام و Z4 20I

1391/12/29

پرشیا خودرو

N20 1997cc

Z4 28I SD CABRIO

بی ام و Z4 28I

1391/12/29

اطلس خودرو

G4LA 1248 CC

PICANTO A/T

پیکانتو اتومات

1391/12/29

ایرتویا

2AZ_FE 2362CC

PREVIA R5 A/T

تویوتا پرویا اتوماتیک

1391/12/29

ایر تویا

2ZR-FXE 1798CC HYBRID

CT200H CVT

تویوتا لکسوس

1391/12/29

ایرتویا

2AR-FE 2500CC

CAMRY2500CC

تویوتا کمری 2500CC

1391/12/29

اطلس خودرو

G4FC 1591 CC

CERATO TD A/T

سراتو تی دی اتومات

1391/12/29

اطلس خودرو

G4FC 1591CC

CERATO TD KOUP

سراتو تی دی کوپ اتومات

1391/12/29

اطلس خودرو

G4FC 1591 CC

SOUL AM A/T

سول اتومات

1391/12/29

اطلس خودرو

G4KE 2359CC

OPTIMA TF A/T

كيا اپتيما تي اف اتوماتیک

1391/12/29

آرین موتور پویا

4B11 1998CC

MITSUBISHI ASX (CVT)

میتسوبیشی

1391/12/29

اطلس خودرو

G4KE 2359cc

SPORTAGE SL A/T

کیا اسپورتیج اس ال اتوماتیک

1391/12/29

اطلس خودرو

G4KD 1998cc

SPORTAGE SLS A/T

کیا اسپورتیج اس ال اس اتوماتیک

1391/12/29

اطلس خودرو

G4KA 2000cc

CARENS A/T

کیا کارنز اتومات

1391/12/29

شرکت اطلس خودرو

G4KD 1998cc

CERATO TD A/T

کیاسراتو تی دی اتوماتیک

1391/12/29

شرکت اطلس خودرو

G4KD 1998cc

CERATO TD KOUP A/T

کیاسراتو کوپ تی دی اتوماتیک

New
آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 13 بهمن 1397 ، 07:43
 


UK
germany
turkey
iran
Emirates
china

مطلع شدن از برنامه های ما ....

با عضویت در این خبرنامه از برنامه های کاری و تغییرات کاری و اخبار بازرگانی شرکت بازرگانی کشفی آگاه می شوید.

همه این مطالب به ایمیل شما ارسال می شود.
با ما همراه شوید
...
صفحه اصلی پرسش های متداول

طراحی سايت و بهينه سازي توسط شرکت توسعه نسل وب